მთავარი ოფისი

აბაშიძის 42ა
0179 თბილისი, საქართველო
ტელ. +995 322 420 420
E-mail: info@travelshop.travel

ბათუმის ფილიალი

ფარნავაზ მეფეს ქ.  28
6000 ბათუმი, საქართველო
ტელ. +995 422 221 227
E-mail: info@travelshop.travel